Písky a drtě

Dodáváme certifikované písky a drtě, písky betonářské (chlumák), tříděný písek omítkový (kopaný) a všechny druhy kameniv včetně plavených oblázků.

U všech materiálů zajišťujeme dopravu i nakládku.